اغلبِ ما واژه IP66 را بر روی دستگاه‌های مختلف مشاهده کرده ایم . اگر به مشخصات محصولات الکترونیک، خصوصا دستگاه‌هایی که در فضای باز نصب می‌شوند درجه حفاظتی یا IP آن را خواهید دید.

. IP یا International Protection یک نشان و استاندارد حفاظت بین المللی است.
عددی که در کنار IP قرار می‌گیرد میزان حفاظت دستگاه را در مقابل اجسام خارجی نشان می‌دهد
(عدد سمت چپ: جامدات مانند گرد و غبار ، عدد سمت راست: مایعات مانند آب)
برای سهولت کار، عدد سمت چپ را X و عدد سمت راست را Y نامگذاری می‌کنیم.
معنی رقم اول بعد از IP

” X “ معنی 0 غیر محافظت شده، 1 حفاظت در برابر تماس تصادفی دست، 2 حفاظت در برابر اشیاء مانند انگشتان و ناخن، 3 حفاظت در برابر ابزار با قطر بیش از ۲٫۵ میلیمتر، 4 حفاظت در برابر ابزار و سیم با قطز کمتر از ۱٫۵ میلیمتر، 5 حفاظت در مقابل گرد و غبار، 6 غیر قابل نفوذ در مقابل گرد و غبار.

معنی رقم دوم بعد IP ” Y “ معنی 0 غیر محافظت شده، 1 حفاظت در برابر چکیدن عمودی آب، 2 حفاظت در برابر چکیدن آب زمانی که دستگاه نسبت به افق ۱۵ درجه زاویه بگیرد. 3 حفاظت در برابر پاشش از جهات مختلف، 4 حفاظت در برابر پاشیدن آب بیشتر از باران، 5 حفاظت در مقابل جت واش، 6 حفاظت در مقابل فشار آب شدید، 7 حفاظت در مقابل اثرات غوطه وری تا عمق یک متر و تا ۳۰ دقیقه زیر آب، 8 حفاظت در مقابل غوطه وری بیش از یک متر.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.