Uninterruptable Power Systems UPS
 
-پارامترهای اصلی برای خرید یک دستگاه یو پی اس  به شرح زیر است:
THD  = Total Harmonic Distortion
وجود بارهايي كه از منابع تغذيه سوئيچينگ استفاده مي كنند، به دليل ايجاد هارمونيك در شب كه، باعث داغ شدن سيم هاي نول و به تبعه آن باعث بروز گرما در سيستم برق ميشوند.
بنابراين براي مكانهايي كه تعداد دستگاههاي كامپيوتري زيادي دارند، توصيه ميشود از يوپي اس با THD جريان ورودي پايين  مثلا 10 % استفاده شود.

Switch Time
عبارت است از فاصله زماني بين سوئيچ از برق شهر به باتري و بالعكس. هر چه اين زمان بيشتر باشد احتمال RESATRT  شدن كامپيوتر در لحظه سوئيچ بيشتر خواهد بود.
دستگاه هايي كه زمان سوئيچ آنها حدود صفر است به دستگاه هاي ONLINE معروف هستند.

BACK UP TIME
زمان موردنياز براي وضعيتي است كه برق شهر قطع شده و لازم است براي تغذيه بار مصرفي از ا نرژي ذخيره شده در باتري استفاده شود . اين زمان بستگي به  باتري دارد و با كم و زيادشدن باتري، كم و زياد ميشود. يو پي اس ممكن است داراي باتري داخلي و يا خارجي (كابينت باتري) باشد.

Noise Filtration
فيلتراسيون نويز بسته به مكان استفاده تغيير ميكند و زماني كه كنترل نويزهاي NORMAL  و COMMON  ورودي به سيستم مهم است از آن استفاده ميشود.

Audible Noise
زماني كه دستگاه روشن است بر اساس صداي ناشي از فن يا ترانس دستگاه ميزان نويز صوتي سيستم مشخص ميشود.

Size & Weight
سايز و حجم دستگاه ميتواند بر اساس مكان استفاده متفاوت و در بحث حمل و نقل و يا خدمات مهم باشد.

Rated VA
توان نامي دستگاه پارامتري است كه از دو راه ميتوان مقدار آن را محاسبه و سپس دستگاه مناسب را خريداري نمود.
روش اول: مجموع مقادير توان دستگاههاي مصرفي بر حسب وات را محاسبه نموده و بر 0.6  تقسيم مي نماييم. عدد به دست آمده، مقدار توان مصرفي ميباشد.
روش دوم: مقدار كل جريان را به دست آورده و آن را در 220 ضرب نموده تا مقدار توان مصرفي به دست آيد.

Input Voltage Range
ميزان تغييرات ولتاژ ورودي يوپياس ميباشد. مثلا دستگاه يوپي اس كه بازه ولتاژ ورودي آن  148-270 می باشد. به دین معناست که یو پی اس در این رنج ولتاژ برق شهر بدون استفاده از باطری و با در اختیار گرفتن فیلتراسیون داخلی به کار خود ادامه می دهد وو لتاژ خروجی مناسب ارائه می دهد.

Input Frequency Range
ميزان تغييرات فركانس ورودي يوپياس ميباشد.

Output Voltage Range
بازه ولتاز خروجي يوپياس كه مقدار آن با بازه ولتاژ ورودي دستگاههاي مصرفي ميبايست هماهنگ باشد.

Output Frequency Range
بازه فركانس خروجي يوپياس كه مقدار آن با بازه فركانس ورودي دستگاههاي مصرفي ميبايست هماهنگ باشد.

Efficiency
مقدار توان خروجي دستگاه يوپي اس با توجه به مقدار توان ورودي دستگاه تحت عنوان Efficiency  مطرح بوده كه اين عدد معمولا 100 نیست.
زيرا مقداري از توان ورودي توسط خود يو پي اس مصرف مي شود. ميزان راندمان و كارايي دستگاه بنا به نوع تكنولوژي ساخت متفاوت و به خصوص در حالت باتري به علت تغذيه از باتري ها از اهميت ويژه برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *